Esperanto | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
...estis pozitive korelaciita kun...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
Kiel antaŭdiris,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
La statistikoj montras, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
Laŭ la statistiko...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
Statistike parolante...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat