Thailändska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

A partir de... se puede observar que...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Används för att beskriva rå data
Como se puede ver en...
จากที่เคยเห็นจาก...
Används för att beskriva rå data
Los datos parecen sugerir que...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Används för att beskriva rå data
La figuras revelan que...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Används för att beskriva rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Används för att beskriva rå data
Varios resultados relevantes fueron...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Los resultados del presente estudio demuestran que...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... fue asociado positivamente con...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como se predijo...
อย่างที่ทำนายไว้...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Las estadísticas muestran que...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Según las estadísticas,...
ตามสถิติ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Desde el punto de vista estadístico...
พูดอย่างสถิติ
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat