Arabiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

A partir de... se puede observar que...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Används för att beskriva rå data
Como se puede ver en...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Används för att beskriva rå data
Los datos parecen sugerir que...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Används för att beskriva rå data
La figuras revelan que...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Varios resultados relevantes fueron...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Los resultados del presente estudio demuestran que...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... fue asociado positivamente con...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como se predijo...
كما هو متقّع، ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Las estadísticas muestran que...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Según las estadísticas,...
وفقاً للإحصائيّات...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Desde el punto de vista estadístico...
من الناحية الإحصائيّة
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat