Ungerska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Amint látható ....
Används för att beskriva rå data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Az adatok alapján ...
Används för att beskriva rå data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Az ábrákon látható, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... хорошо сочеталось с ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Как мы и предполагали...
Ahogy várható volt ....
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Статистика показывает, что...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Согласно статистике...
A statisztikák szerint ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Статистиически...
Statisztikai szempontból ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat