Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
Цифровые данные обнаруживают, что...
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... хорошо сочеталось с ...
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Как мы и предполагали...
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Статистика показывает, что...
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Согласно статистике...
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Статистиически...
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat