Hindi | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Это можно предположить, исходя из того, что...
... से पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Как можно заметить, исходя из..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Används för att beskriva rå data
Цифровые данные обнаруживают, что...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Används för att beskriva rå data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Används för att beskriva rå data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... хорошо сочеталось с ...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Как мы и предполагали...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Статистика показывает, что...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Согласно статистике...
आकड़ों के अनुसार
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Статистиически...
आकड़ों के अनुसार
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat