Arabiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Это можно предположить, исходя из того, что...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Används för att beskriva rå data
Как можно заметить, исходя из..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Används för att beskriva rå data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Används för att beskriva rå data
Цифровые данные обнаруживают, что...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... хорошо сочеталось с ...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Как мы и предполагали...
كما هو متقّع، ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Статистика показывает, что...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Согласно статистике...
وفقاً للإحصائيّات...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Статистиически...
من الناحية الإحصائيّة
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat