Tyska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Din faptul că...reiese...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
După cum putem observa din...,....
Wie ... zeigt, ...
Används för att beskriva rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Används för att beskriva rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Die Zahlen legen offen, dass...
Används för att beskriva rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...a fost corelat pozitiv cu...
... korreliert positiv mit... .
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
După cum am anticipat,...
Wie prognostiziert, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statisticile demonstrează faptul că...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Conform statisticilor...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Din punct de vedere statistic...
Rein statistisch gesehen,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat