Kinesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Din faptul că...reiese...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
După cum putem observa din...,....
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Datele par să sugereze faptul că...
这些数据可以表明...
Används för att beskriva rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
数据表明...
Används för att beskriva rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
从这些数据可以看出...
Används för att beskriva rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
几个值得注意的结果是...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
目前研究结果表明...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...的数字上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
与...有关的数据...上升/下降了
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...a fost corelat pozitiv cu...
...和...呈正相关
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
După cum am anticipat,...
正如所预测的,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
此发现进一步确认X的主张,即...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statisticile demonstrează faptul că...
统计数据显示...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Conform statisticilor...
根据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
通过数据统计,可以看出...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Din punct de vedere statistic...
据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
据统计数据,我们可以推测...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat