Esperanto | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Din faptul că...reiese...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Används för att beskriva rå data
După cum putem observa din...,....
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Används för att beskriva rå data
Datele par să sugereze faptul că...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Används för att beskriva rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Används för att beskriva rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Används för att beskriva rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...a fost corelat pozitiv cu...
...estis pozitive korelaciita kun...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
După cum am anticipat,...
Kiel antaŭdiris,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistikoj montras, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Conform statisticilor...
Laŭ la statistiko...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Din punct de vedere statistic...
Statistike parolante...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat