Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Pode ser visto de/do/da...que...
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
Como pode ser observado em/no/na...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
Os dados sugerem que...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
A figura revela que...
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
Alguns números significativos foram...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...foi positivamente correlacionado com...
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como previsto,...
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

As estatísticas mostram que...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De acordo com as estatísticas...
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Estatisticamente falando...
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat