Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Används för att beskriva rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
Các dữ liệu cho thấy...
Används för att beskriva rå data
Dane wykazują, że...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Används för att beskriva rå data
Z danych wynika, że...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Đáng chú ý là...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...był dodatnio skorelowany z...
... tỉ lệ thuận với...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Như dự đoán,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statystyki pokazują, że...
Số liệu chỉ ra rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Według statystyk...
Theo như số liệu cho thấy,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statystycznie rzecz biorąc...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat