Grekiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Används för att beskriva rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Används för att beskriva rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
Dane wykazują, że...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Används för att beskriva rå data
Z danych wynika, że...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...był dodatnio skorelowany z...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statystyki pokazują, że...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Według statystyk...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statystycznie rzecz biorąc...
Στατιστικά μιλώντας...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat