Esperanto | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Används för att beskriva rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Används för att beskriva rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Används för att beskriva rå data
Dane wykazują, że...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Används för att beskriva rå data
Z danych wynika, że...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Används för att beskriva rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...był dodatnio skorelowany z...
...estis pozitive korelaciita kun...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Kiel antaŭdiris,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statystyki pokazują, że...
La statistikoj montras, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Według statystyk...
Laŭ la statistiko...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistike parolante...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat