Grekiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
Στατιστικά μιλώντας...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat