Franska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
On peut voir avec... que...
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Les informations semblent suggérer que...
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
Les chiffres révèlent que...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Plusieurs résultats notables furent...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
Une corrélation fut établie entre...et...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
Comme prévu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
Les statistiques montrent que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
Selon les statistiques...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
Statistiquement parlant...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat