Arabiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
كما هو متقّع، ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
وفقاً للإحصائيّات...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
من الناحية الإحصائيّة
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat