Japanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

从...可以看出...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Används för att beskriva rå data
从...可以看出...
・・・・に見られるように、・・・・
Används för att beskriva rå data
这些数据可以表明...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Används för att beskriva rå data
数据表明...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Används för att beskriva rå data
从这些数据可以看出...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Används för att beskriva rå data
几个值得注意的结果是...
・・・・という注目すべき結果になった。
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
目前研究结果表明...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...的数字上升/下降/保持不变。
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
与...有关的数据...上升/下降了
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...和...呈正相关
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
正如所预测的,...
予想通り、・・・・
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
此发现进一步确认X的主张,即...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
与X的发现一致,...和...呈正相关
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

统计数据显示...
・・・・ということをこの統計は示している。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
根据数据统计,...
統計によると、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
通过数据统计,可以看出...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据数据统计,...
統計的に見て、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据统计数据,我们可以推测...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat