Grekiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

从...可以看出...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Används för att beskriva rå data
从...可以看出...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Används för att beskriva rå data
这些数据可以表明...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
数据表明...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Används för att beskriva rå data
从这些数据可以看出...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
几个值得注意的结果是...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
目前研究结果表明...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...的数字上升/下降/保持不变。
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
与...有关的数据...上升/下降了
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...和...呈正相关
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
正如所预测的,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
此发现进一步确认X的主张,即...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
与X的发现一致,...和...呈正相关
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

统计数据显示...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
根据数据统计,...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
通过数据统计,可以看出...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据数据统计,...
Στατιστικά μιλώντας...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据统计数据,我们可以推测...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat