Ungerska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Används för att beskriva rå data
・・・・に見られるように、・・・・
Amint látható ....
Används för att beskriva rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Az adatok alapján ...
Används för att beskriva rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Används för att beskriva rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Az ábrákon látható, hogy ...
Används för att beskriva rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
予想通り、・・・・
Ahogy várható volt ....
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

・・・・ということをこの統計は示している。
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計によると、・・・・
A statisztikák szerint ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計的に見て、・・・・
Statisztikai szempontból ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat