Thailändska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Används för att beskriva rå data
・・・・に見られるように、・・・・
จากที่เคยเห็นจาก...
Används för att beskriva rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Används för att beskriva rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Används för att beskriva rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Används för att beskriva rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
予想通り、・・・・
อย่างที่ทำนายไว้...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
この発見はXの主張を強固なものにしている。
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

・・・・ということをこの統計は示している。
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計によると、・・・・
ตามสถิติ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計的に見て、・・・・
พูดอย่างสถิติ
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat