Arabiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Används för att beskriva rå data
・・・・に見られるように、・・・・
كما يبدو جليًّا من...، ...
Används för att beskriva rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Används för att beskriva rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
تكشف الأرقامُ أنّ...
Används för att beskriva rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Används för att beskriva rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
予想通り、・・・・
كما هو متقّع، ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
この発見はXの主張を強固なものにしている。
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

・・・・ということをこの統計は示している。
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計によると、・・・・
وفقاً للإحصائيّات...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計的に見て、・・・・
من الناحية الإحصائيّة
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat