Esperanto | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Dall'osservazione dei dati si registra...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Används för att beskriva rå data
Come si può osservare da...., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Används för att beskriva rå data
I dati sembrano suggerire che...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Används för att beskriva rå data
I grafici rivelano che...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Används för att beskriva rå data
Dal grafico si rende evidente che...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Används för att beskriva rå data
Alcuni dati degni di nota sono...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... è direttamente proporzionale a...
...estis pozitive korelaciita kun...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Come già annunciato...
Kiel antaŭdiris,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

La statistica mostra che...
La statistikoj montras, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Laŭ la statistiko...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Parlando in termini statistici...
Statistike parolante...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat