Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... से पता चलता है कि...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
आकड़ों के अनुसार
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
आकड़ों के अनुसार
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat