Ryska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... से पता चलता है कि...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Används för att beskriva rå data
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Används för att beskriva rå data
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Används för att beskriva rå data
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Används för att beskriva rå data
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Används för att beskriva rå data
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... хорошо сочеталось с ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Как мы и предполагали...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Статистика показывает, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
आकड़ों के अनुसार
Согласно статистике...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
आकड़ों के अनुसार
Статистиически...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat