Rumänska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Din faptul că...reiese...
Används för att beskriva rå data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
După cum putem observa din...,....
Används för att beskriva rå data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Datele par să sugereze faptul că...
Används för att beskriva rå data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Används för att beskriva rå data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Används för att beskriva rå data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...a fost corelat pozitiv cu...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
După cum am anticipat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statisticile demonstrează faptul că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Conform statisticilor...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Στατιστικά μιλώντας...
Din punct de vedere statistic...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat