Arabiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Används för att beskriva rå data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Används för att beskriva rå data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Används för att beskriva rå data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
كما هو متقّع، ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
وفقاً للإحصائيّات...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Στατιστικά μιλώντας...
من الناحية الإحصائيّة
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat