Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

On peut voir avec... que...
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
Comme il peut être vu avec..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
Les informations semblent suggérer que...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
Les chiffres révèlent que...
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
Au regard des chiffres, il est clair que...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
Plusieurs résultats notables furent...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Une corrélation fut établie entre...et...
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Comme prévu, ...
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Les statistiques montrent que...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Selon les statistiques...
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistiquement parlant...
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat