Turkiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
...'den görülebileceği üzere ...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
Sayılar gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
İstatistiklere göre ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat