Thailändska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
ตามสถิติ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
พูดอย่างสถิติ
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat