Japanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
・・・・という注目すべき結果になった。
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
予想通り、・・・・
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
・・・・ということをこの統計は示している。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
統計によると、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
統計的に見て、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat