Esperanto | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...estis pozitive korelaciita kun...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Kiel antaŭdiris,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
La statistikoj montras, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
Laŭ la statistiko...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Statistike parolante...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat