Turkiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
...'den görülebileceği üzere ...
Används för att beskriva rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Används för att beskriva rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Används för att beskriva rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Sayılar gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Används för att beskriva rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...estis pozitive korelaciita kun...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kiel antaŭdiris,...
Tahmin edildiği üzere ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

La statistikoj montras, ke...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Laŭ la statistiko...
İstatistiklere göre ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistike parolante...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat