Grekiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Används för att beskriva rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Används för att beskriva rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Används för att beskriva rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...estis pozitive korelaciita kun...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kiel antaŭdiris,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

La statistikoj montras, ke...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Laŭ la statistiko...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistike parolante...
Στατιστικά μιλώντας...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat