Tyska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Wie ... zeigt, ...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
Die Zahlen legen offen, dass...
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
... korreliert positiv mit... .
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
Wie prognostiziert, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
Rein statistisch gesehen,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat