Thailändska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
ตามสถิติ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
พูดอย่างสถิติ
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat