Ryska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
... хорошо сочеталось с ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
Как мы и предполагали...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
Статистика показывает, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
Согласно статистике...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
Статистиически...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat