Portugisiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
Pode ser visto de/do/da...que...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Os dados sugerem que...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
A figura revela que...
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alguns números significativos foram...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
...foi positivamente correlacionado com...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
Como previsto,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
As estatísticas mostram que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
De acordo com as estatísticas...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
Estatisticamente falando...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat