Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat