Franska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
On peut voir avec... que...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Les informations semblent suggérer que...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
Les chiffres révèlent que...
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Plusieurs résultats notables furent...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
Une corrélation fut établie entre...et...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
Comme prévu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
Les statistiques montrent que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
Selon les statistiques...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
Statistiquement parlant...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat