Arabiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
كما هو متقّع، ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
وفقاً للإحصائيّات...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
من الناحية الإحصائيّة
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat