Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

يبدو جليًّا من.... أنّ...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
كما يبدو جليًّا من...، ...
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
تكشف الأرقامُ أنّ...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
كما هو متقّع، ...
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
وفقاً للإحصائيّات...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
من الناحية الإحصائيّة
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat