Ryska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Används för att beskriva rå data
كما يبدو جليًّا من...، ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Används för att beskriva rå data
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Används för att beskriva rå data
تكشف الأرقامُ أنّ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Används för att beskriva rå data
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Används för att beskriva rå data
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... хорошо сочеталось с ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
كما هو متقّع، ...
Как мы и предполагали...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Статистика показывает, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
وفقاً للإحصائيّات...
Согласно статистике...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
من الناحية الإحصائيّة
Статистиически...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat