Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
كما يبدو جليًّا من...، ...
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
تكشف الأرقامُ أنّ...
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
كما هو متقّع، ...
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

تبيّن الإحصائيات أنّ...
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
وفقاً للإحصائيّات...
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
من الناحية الإحصائيّة
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat