Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
كما يبدو جليًّا من...، ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
تكشف الأرقامُ أنّ...
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
كما هو متقّع، ...
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
وفقاً للإحصائيّات...
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
من الناحية الإحصائيّة
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat