Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet