Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet