Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet