Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet