Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet